Valt ämne

Wikipedia

För belysningsstyrka som fotometrisk storhet, se illuminans.

Belysning är anordningar som skapar ljus och även kallas enbart ljus. Det finns tre huvudtyper av belysning som inkluderar omgivande belysning, dvs allmän belysning, arbetsbelysning och accentbelysning.

Läs mer i Wikipedia