Valt ämne

Wikipedia

Arbetet (förkortat Arbt) var en morgontidning med säte i Malmö, som startades 1887 och gavs ut fram till år 2000. Ledarsidan var socialdemokratisk. Tidningens västsvenska edition hade flera olika namn med tiden, men kallades från början Arbetet Väst.

I mars 2012 togs namnet Arbetet över av LO-Tidningen.

Läs mer i Wikipedia