Valt ämne

Wikipedia

A-Pressen var en svensk socialdemokratisk tidningskoncern, som grundades 1947 och gick i konkurs 1992.

Koncernens uppgift var att samordna och utveckla de olika tidningar som i början av 1900-talet startats på olika håll i Sverige av lokala organisationer inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Redan 1950 kulminerade man med 29 anslutna dagstidningar. Sedan började en lång nedgångsfas. Från att ha varit utpräglade partsorgan med vinklad nyhetsförmedling minskade partipolitiseringen vad gäller innehåll på nyhetsplats under 1960-talet, och under 1970-talet var den i princip borta. I spridning och ägande kvarstod en politisk koppling: koncerntidningarna lästes nästan bara av s-väljare, och det socialdemokratiska partiet centralt ägde s-tidningarna tillsammans med Landsorganisationen i Sverige (LO), och för vissa tidningar lokala delar av den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen ("Rörelsen").

Koncernens tidningar var huvudsakligen andratidningar i små och

...

Läs mer i Wikipedia