Valt ämne

Wikipedia

Wea kaptensgård är en kaptensgård i Släps socken, Kungsbacka kommun. Gården uppfördes år 1836, med de äldsta delarna från andra hälften av 1700-talet, och blev byggnadsminne den 20 december 1979. Fastighetsbeteckningen är Ekenäs 5:18.

Läs mer i Wikipedia