Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Arbets- och miljömedicin är medicinsk specialitet som omfattar hur människor påverkas av faktorer i sin omgivning och i arbetslivet. Läkare med denna inriktning kan arbeta med utredning och diagnosticering av sjukdomar som orsakas av faktorer i arbetsmiljön eller i den allmänna miljön, liksom med förebyggande av eller forskning kring sådan sjukdomar. De kan också arbeta inom företagshälsovård. Specialiteten tillhör i många avseenden området folkhälsovetenskap och motsvaras internationellt av occupational and environmental medicine.

...

Läs mer i Wikipedia