Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Misshandel är ett rättsbegrepp för handlingen att avsiktligt tillfoga någon annan personlig skada. Med misshandel avses som regel fysisk sådan, men den kan också vara psykisk. Fysisk misshandel kan ske med eller utan vapen eller tillhygge, med eller utan hot, och av en främling, en arbetskamrat, närstående eller annan person eller grupp. Med våld kan avses knivstick, knuffar, sparkar, örfilar med mera. Det är ett av de vanligaste brotten mot person. Yngre män som blir misshandlade blir det oftast offentligt av personer de inte känner alls eller känner väl, medan kvinnor som blir misshandlade oftast blir det av en person hon har eller har haft en kärleksrelation med. All misshandel, psykisk eller fysisk, är brottslig, men det är stora variationer i världen på hur man ser på eventuellt legitimt våld som till exempel nödvärn till skillnad från brottslig misshandel. Exempelvis är aga och kvinnomisshandel tillåtet i vissa länder.

...

Läs mer i Wikipedia