Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Psykiatri är det område inom medicinen som behandlar psykiska störningar och psykisk ohälsa. Psykiatrin omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykiska störningar. Psykiatrin som disciplin utgår från psykopatologi. Den har historiskt varit nära kopplad till neurologin, det medicinska område som behandlar kroppsliga sjukdomar i nervsystemet, men de två disciplinerna har sedan tidigt 1900-tal gradvis glidit isär.

Den moderna psykiatrin är präglad av en syn på psykisk störning och psykisk ohälsa som en blandning av biologiskt-kemiska processer och psykologiska fenomen. Det sociala perspektivet har sedan 1970-talet tonats ner. En ibland eftersträvad behandlingsformen är en kombination av läkemedelsbehandling och psykoterapi. Att endast använda sig av olika tabletter och frågeformulär, istället för samtal, blir dock allt vanligare, och är närmast det vanligaste tillvägagångssättet i exempelvis Stockholms stad idag.

...

Läs mer i Wikipedia