Valt ämne

Wikipedia

Artikeln ger övergripande information om vildsvinet, för specifik information om det svenska beståndet se Vildsvin i Sverige. För andra betydelser se Vildsvin (olika betydelser).

Vildsvin (Sus scrofa) är ett partåigt hovdjur vars ursprungliga utbredningsområde sträckte sig från västra Europa till Sydostasien. Vildsvinet introducerades sedan i Nordamerika, Sydamerika, Australien och på många öar och har därför idag en nästan världsvid utbredning. Tamsvinet är den domesticerade formen av vildsvin.

...

Läs mer i Wikipedia