Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

En infektionssjukdom eller smittsam sjukdom är en sjukdom orsakad av ett smittämne. Smittämnen kan bestå av mikroorganismer i form av bakterier, amöbor, mikroskopiska svampar eller maskar. Även virus och prioner, som är icke levande smittämnen, orsakar infektionssjukdomar.

Infektionssjukdomar var under början av 2000-talet orsak till en fjärdedel av alla dödsfall globalt enligt WHO, men orsakar en minimal mängd av dödsfallen i Sverige. Mikroorganismer har stor förmåga att anpassa och förändra sig, vilket kan leda till att de utvecklar resistens som gör dem svåra att bekämpa. Mellan 180 och 260 personer avlider varje år i Sverige på grund av antibiotikaresistens (uppgifter från 2011). Mikroorganismernas förändringsförmågan kan också leda till att en mikroorganism som tidigare endast kunde angripa ett visst organ eller en viss art utvecklar en förmåga att angripa andra organsystem eller värdarter.

Normalt harmlösa mikroorganismer som till exempel lever i munhålan

...

Läs mer i Wikipedia