Valt ämne

Wikipedia

Varbergs hamn är en export- och importhamn i Varberg i Hallands län. Hamnen har en årlig godsomsättning av cirka två miljoner ton. Exporten omfattar bland annat sågat virke, pappersmassa, stålprodukter och bränslepellets. Importen består av salt, cement, massaved, jordbruksprodukter med mera. Varbergs hamn är Nordens största hamn när det gäller export av sågade trävaror med daglig trafik till de brittiska öarna.

Den nya djuphamnen kallas Farehamnen och har tillfart från Getterövägen. Den har 430 meter kaj med ett djupgående av 11 meter och kan ta emot fartyg av 240 meters längd. 1 000 meter övrig kajlängd har ett djupgående av 5,2–8 meter. Bogserbåt och lots dygnet runt erbjuds gästande fartyg.

Hamnens rororamp är 25 meter bred. Maskinparken innehåller 10 kranar samt 35 gaffeltruckar och övriga maskiner. Järnvägsspår ansluter till hamnområdet.

Färjeförbindelse med Grenå i Danmark upprättades den 8 maj 1960 och lades ner den 1 februari 2020.

...

Läs mer i Wikipedia