Valt ämne

Wikipedia

Vallens slott ligger på en holme vid Storsjön i Våxtorp i Våxtorps socken i Laholms kommun i Halland. Slottet har omkring 40 rum och är byggt i empirstil. I slottsträdgården finns en runsten, som ännu inte blivit uttolkad. Slottet blev byggnadsminne 26 oktober 1978.

Läs mer i Wikipedia