Valt ämne

Wikipedia

Våld är en användning av fysisk kraft som påtryckningsmedel eller som bestraffning. Det är en aggressionshandling som ofta övergår i misshandel, kan ge medicinsk skada och innebär en form av övergrepp. I överförd betydelse kan ordet syfta på en extraordinär användning av kraft, i hanteringen av föremål eller olika processer. Påtryckning genom utnyttjande av makt – utan användande av fysisk kraft – kallas tvång. Definitionen psykiskt våld används ibland för att förklara begreppet förnedring.

I de allra flesta länder är det olagligt för civilpersoner att uppsåtligen tillfoga en annan människa skada. Inom juridiken omfattar de olika våldsbrotten i allmänhet brott som misshandel, mord, dråp, våldtäkt, rån och våld mot tjänsteman. Med våld avses som regel också handlingen att avsiktligt tillfoga en annan människa psykisk, emotionell eller social skada. Precis som med andra brott räknas våld inte som ett brott om handlingen begåtts i vissa situationer; man talar då om att

...

Läs mer i Wikipedia