Valt ämne

Wikipedia

Denna artikel behandlar endast växthuseffekten som fysikaliskt fenomen. Teorin om att senare tiders klimatförändringar till stor del beror på människans utsläpp av växthusgaser behandlas i artikeln global uppvärmning.

Växthuseffekten (eller drivhuseffekten) är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär. Effekten beror på att en del av den värme som strålar ut från jordytan värmer upp luften i atmosfären i stället för att stråla ut i rymden. Jorden blir därigenom varmare än den skulle ha varit om den hade saknat atmosfär. I större eller mindre grad uppträder samma effekt också på andra planeter som är försedda med atmosfär.

Läs mer i Wikipedia