Valt ämne

Wikipedia

Västkustbanan är en elektrifierad järnväg mellan Göteborg och Lund, längs Sveriges västkust. Den byggdes på 1880-talet av flera olika privata järnvägsbolag. Eftersom sträckan hade karaktär av stambana mellan Malmö och Göteborg köpte staten banan 1896 från de olika järnvägsbolagen. Undantaget var Kävlinge–Lund C som förstatligades först 1940. Västkustbanan var den första stambanan i Sverige som inte följde antikustprincipen.

Sedan 1980-talet har banan stegvis byggts ut till dubbelspår och Sveriges riksdag beslöt 1992 att hela Västkustbanan skulle byggas ut. Vägtrafikens motsvarighet till Västkustbanan, motorvägen E6/E20 mellan Malmö och Göteborg, blev färdig redan 1996 medan järnvägen mellan städerna fortfarande (2021) har några sträckor med enkelspår kvar. Sträckningen i Skåne har successivt ändrats och persontågen går genom Helsingborg sedan Knutpunkten blev klar 1991 och via Landskrona efter öppnandet av ny järnväg mellan Landskrona och Helsingborg 2001. Tidigare gick

...

Läs mer i Wikipedia