Valt ämne

Wikipedia

Utbildningspolitik är den politik som berör skolväsendet och utbildningen. I Sverige är det främst utbildningsdepartementet, som har hand om utbildningspolitiska frågor.

Det är staten som har det övergripande ansvaret för utbildningens organisation, medan kommunerna bär ansvar för den lokala skolan.

I Sverige minskade andelen privata skolor starkt under större delen av 1900-talet och var internationellt sett mycket liten. Andelen har dock ökat snabbt sedan 1990-talet, genom den rätt till kommunala anslag som tillförsäkrats av Skolverket godkända friskolor. Av landet 1 015 gymnasieskolor läsåret 2009/2010 var 489 stycken fristående skolor, alltså 48%.

Utbildningsminister, och chef för utbildningsdepartementet, är sedan 2019 Anna Ekström (S). På utbildningsdepartementet huserar ytterligare en minister, Matilda Ernkrans (S) med titeln Minister för högre utbildning och forskning .

Läs mer i Wikipedia