Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Unnen är en sjö i Hylte kommun och Ljungby kommun i Småland och ingår i Lagans huvudavrinningsområde. Sjön är 25 meter djup, har en yta på 16,8 kvadratkilometer och befinner sig 144 meter över havet. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, braxen, gers och gädda.

Unnen är cirka 14 km lång. Den förenas med Bolmen vid Önne. I sjöns norra spets ligger orten Unnaryd. Längst i söder låg från 1893 fram till 1941 Unnens station, en del av Halmstad–Bolmens Järnväg. I samband med det inleddes ångbåtstrafik på Unnen. Ångbåtsbryggor fanns bland annat i Unnaryd, Sjö, Nässja, Önne och Karsnäs. I perioder fanns flera konkurrerande fartyg på sjön. När busstrafik började gå mellan Lidhult och Unnaryd på 1920-talet började ångbåtstrafikens nedgång, men trafiken fortsatte fram till 1936 då den lades ned.

På Unnen har även bedrivits flottning från Unnaryd till sågverken vid Unnens station och till Önne där en flottningsränna fanns för att föra timret vidare

...

Läs mer i Wikipedia