Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Egentliga insekter (Insecta), även kallade äkta insekter eller bara insekter, är en klass inom leddjuren och utgör den artrikaste djurgruppen bland landdjuren. Det vetenskapliga namnet, insecta, kommer från latin och betyder “uppdelat” [i tre delar], ett översättningslån från gr. ἔντομον, éntomon. Vetenskapen som ägnar sig åt insekter kallas för entomologi och en forskare som studerar insekter kallas för entomolog. De egentliga insekterna och klassen urinsekter (Entognatha) bildar tillsammans understammen insekter (hexapoda), även kallad sexfotingar. Det har rått och rådde delvis fortfarande år 2021 en viss oenighet om namngivningen, därför att det har varit oklart om urinsekterna skulle räknas som en sorts insekter eller bara som med insekter ganska nära besläktade leddjur. Vi följer här artdatabankens terminologi. Eftersom de egentliga insekterna idag är många gånger fler än urinsekterna, och de två klasserna delar många egenskaper, är det ofta inte

...

Läs mer i Wikipedia