Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Rovfåglar, eller dagrovfåglar, är fåglar som tillhör någon av de två ordningarna hökfåglar (Accipitriformes) och falkfåglar (Falconiformes). De båda taxonen har tidigare behandlats som en ordning men är inte närbesläktade utan påminner om varandra på grund av konvergent evolution. Hökfåglarna omfattar familjerna hökartade rovfåglar, fiskgjusar, sekreterarfåglar och nya världens gamar. Falkfåglar består av de egentliga falkarna och karakaror och gruppen har visat sig vara närbesläktade med tättingar och papegojfåglar.

Läs mer i Wikipedia