Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Vadarfåglar (Charadriiformes) är en ordning i djurklassen fåglar. Ordningen omfattar cirka 350 arter som återfinns över alla delar av jorden. Merparten lever i närheten av vatten och lever av ryggradslösa djur och andra små djur, men en mindre del är pelagiska havsfåglar, några återfinns i ökenområden, och ett mycket litet antal lever i täta skogsområden.

...

Läs mer i Wikipedia