Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Djurgeografi eller zoogeografi är en gren av zoologin och biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (nuvarande och tidigare) och de bakomliggande orsakerna. Djurgeografin behandlar utbrdningen av såväl arter, som taxa på högre eller lägre nivå. Djurgeografin kan betraktas utifrån olika synvinklar, dels en rent geografisk synvinkel och dels en ekologisk synvinkel.

Läs mer i Wikipedia