Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Kryptogamer, vetenskapligt namn Cryptogamae, är en föråldrad taxonomisk grupp levande organismer (svampar, växter, bakterier) som sprider och förökar sig med sporer. De saknar helt ståndare och pistiller. Linné kallade alla växter som saknade ståndare och pistiller för kryptogamer (som betyder "hemligt gifta"). Exempel på kryptogamer är mossor, svampar, lummerväxter och ormbunksväxter. Hela växtriket delades således in i kryptogamer och fröväxter (fanerogamer). Benämningen representerar inte längre någon taxonomisk gruppering, och det är en mycket heterogen grupp.

Kryptogamerna kallades också sporväxter, men det begreppet var missvisande eftersom även fröväxternas han- och honorgan bildas ur sporer (pollen bildas av mikrosporer och embryosäck) (arkegon hos gymnospermer) ur makrosporer). Hos kryptogamerna ("sporväxterna") däremot är det sporerna själva som sprids.

Begreppet kryptogamer härrör från den tid då man till växtriket förde alla organismer som

...

Läs mer i Wikipedia