Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Kvartär, är en geologisk period från cirka 2,6 miljoner år sedan till nutid. Kvartär kännetecknas av återkommande nedisningar i bland annat Nordeuropa och Nordamerika. Kvartär delas in i epokerna pleistocen och holocen.

I Sverige finns det avlagringar från de tre senaste nedisningarna under kvartär, Elster, Saale och Weichsel, samt de mellanliggande varmperioderna (interglacialerna) Holstein och Eem. Naturgeografiska effekter från kvartära istider är också framträdande i landskapet, som rullstensåsar.

Läs mer i Wikipedia