Valt ämne

Wikipedia

Tullbron är en stenvalvsbro i Falkenberg byggd mellan 1756 och 1761. Bron går över Ätran och är byggnadsminne sedan 1984. Den har reparerats och restaurerats 1927 och 1994. Bron används fortfarande för trafik och i snitt passerar 3 800 fordon per dygn. Namnet på bron kommer från att man fram till 1914 behövde betala tull för att komma över bron in till staden.. Ruinen efter borgen Falkenberg ligger vid brons östra sida.

Bron har givit namn åt den närbelägna högstadieskolan Tullbroskolan.

Läs mer i Wikipedia