Valt ämne

Wikipedia

Östra Strö socken i Skåne ingick i Frosta härad, ingår sedan 1971 i Eslövs kommun och motsvarar från 2016 Östra Strö distrikt.

Socknens areal är 11,62 kvadratkilometer varav 11,53 land. År 2000 fanns här 635 invånare. Tätorten Kungshult samt kyrkbyn Östra Strö med sockenkyrkan Östra Strö kyrka ligger i socknen.

Läs mer i Wikipedia