Valt ämne

Wikipedia

Torv består av växtdelar i mossar och kärr, som på grund av brist på syre endast delvis förmultnat.

Läs mer i Wikipedia