Valt ämne

Wikipedia

Torghandel är den handel som sker på öppna stadsplatser, främst torg. Försäljningen på dessa marknader sker vid ett bord eller bänk kallad torgstånd, eller direkt från en bil eller vagn (exempelvis via en fiskbil). Försäljarna är ofta inhemska företag som "flyttar ut" sin verksamhet under tidpunkter då mycket folk rör sig kring försäljningsplatsen snarare än de vanliga försäljningsställena. Detta kan exempelvis bero på större arrangemang, i vilkas anslutning torghandel är mycket vanligt. En stor del av försäljarna är dessutom kringresande.

Torghandel som sker oftare än bara högst tillfälligt kräver tillstånd från markägaren (oftast kommunen) och Polismyndigheten.

...

Läs mer i Wikipedia