Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Tjärby är kyrkbyn i Tjärby socken i Laholms kommun. Den ligger omkring fem kilometer norr om tätorten Laholm, i Hallands län. Tjärby är en del av småorten Tjärby och Daggarp.

I byn finns Tjärby kyrka samt ett antal gårdar omkring den. Tjärby var tingsplats i Höks härad.

Vid Tjärby finns Tjärby naturreservat som består av ett 60 hektar stort flygsandfält.

Bakom Tjärby kyrka avtecknar sig Örelids stenar med 36 resta stenar och fyra högar från bronsåldern.

Läs mer i Wikipedia