Valt ämne

Wikipedia

Denna artikel behandlar SUF, bildat 1993. Se även Sveriges syndikalistiska ungdomsförbund, bildat 1930.

Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) är ett fristående vänsterrevolutionärt ungdomsförbund. SUF:s långsiktiga mål är införandet av frihetlig socialism och det klasslösa samhället. SUF har även band till Sveriges arbetares centralorganisation (SAC), dels ideologiska och dels genom förekomna samarbeten. SUF jobbar aktivt med bland annat med klasskamp, kvinno- och HBTQ frågor, solidaritet med flyktingar och antifascism.

...

Läs mer i Wikipedia