Valt ämne

Wikipedia

Denna artikel behandlar SUF, bildat 1993. Se även Sveriges syndikalistiska ungdomsförbund, bildat 1930.

Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) är ett fristående vänsterrevolutionärt ungdomsförbund grundat 1993.

SUF:s långsiktiga mål är införandet av frihetlig socialism och det klasslösa samhället- Förbundet jobbar aktivt med bland annat klasskamp, kvinno- och HBTQ-frågor, solidaritet med flyktingar och antifascism. SUF har även band till Sveriges arbetares centralorganisation (SAC), dels ideologiska och dels genom förekomna samarbeten.

Läs mer i Wikipedia