Valt ämne

Wikipedia

Se eldvapen för vapen drivna av explosiva ämnen.

Skjutvapen är den samlande beteckningen på sådana vapen som med gas under tryck (oftast krutgas) skjuter i väg en eller flera projektiler (till exempel eldvapen, luftpistol) eller mekaniska skjutvapen (armborst, pilbåge).

Läs mer i Wikipedia