Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Ordet vapen kan också avse heraldiskt vapen.

Vapen är redskap och utrustning för krig, jakt, tävling, brottslighet eller självförsvar.

Vapen utsträcker sig från förhistoriska vapen som knölpåkar, spjut och speciellt utformade stenar till mycket komplicerade moderna vapen som interkontinentala ballistiska missiler.

I en bredare bemärkelse, är vapen något som kan användas för att få en fördel gentemot en fiende eller i syfte att försvara sig själv och andra mot yttre hot.

...

Läs mer i Wikipedia