Valt ämne

Wikipedia

Sutare (Tinca tinca), även kallad lindare, är en art i familjen karpfiskar.

Sutaren kan bli upp emot 70 centimeter lång och har ett tjockt lager slem. Den är försiktig och ljusskygg och håller sig därför nära botten. Huvudfödan utgörs av mygglarver, musslor, snäckor och annat som finns i bottensedimentet.

Sutaren är en uppskattad sportfisk för mete (speciellt bottenmete) eftersom den är svår att fånga samt att den bjuder stort motstånd. Sutaren anses av många vara en delikatess, men det kommersiella värdet är litet. Köttet är fast och fint och har inte mycket ben. Det svenska sportfiskerekordet är 5460 gram och innehas av Rickard Linderot, Svedala, uppnått i Antorpa sjö i Halland 9 juni 2006.

Läs mer i Wikipedia