Valt ämne

Wikipedia

Suseån rinner genom ett flertal samhällen i Halmstads och Falkenbergs kommuner i Halland. Området kring Suseån domineras främst av jordbruk. Längs ån finns flera naturreservat.

Läs mer i Wikipedia