Valt ämne

Wikipedia

Sundsholms sanatorium var ett sanatorium i Mahult i Breared som invigdes i september 1907.

Initiativtagare var med. lic. Victor Berglund som 1903 öppnat privatpraktik i Halmstad. Han köpte 1906 Sundsholms egendom för att där uppföra ett sanatorium som ett led i kampen mot tuberkulos. Sundsholms egendom, som även anges som herrgård, var byggd omkring 1880 och blev nu ett annex till sanatoriebyggnaden. Ritningarna utfördes av arkitekt Per Lennart Håkanson i Halmstad. Aktieteckning utfördes och 1907 kunde sanatoriet invigas av landshövding Axel Asker. Föreståndarinna, sjuksköterska och övrig personal anställdes. Det fanns ett 20-tal vårdplatser. Ur kommunikationssynpunkt var läget gott med bara några minuters färdväg från Mahults station längs Halmstad-Bolmens järnväg. Luften ansågs hälsobringande i skogsbygden nära Töddesjöns strand. Bolaget övertog markköpet från Berglund. Emellertid blev beläggningen sämre än förväntat och bolaget redovisade förlust och gick i likvidation

...

Läs mer i Wikipedia