Valt ämne

Wikipedia

Vaktmästarbostället eller Strandstugan kallas en kulturhistoriskt värdefull byggnad vid Ulriksdals Strandväg 2 på Ulriksdals slottsområde i Solna kommun. Huset ligger på slottsfastigheten Ulriksdal 2:3 som är ett statligt byggnadsminne sedan år 1935.

...

Läs mer i Wikipedia