Valt ämne

Wikipedia

Stora Neten, lokalt även benämnd Neden, är en sjö vid Nösslinge i Varbergs kommun i Halland och ingår i Himleåns huvudavrinningsområde. Sjön är 57 meter djup, har en yta på 2,9 kvadratkilometer och befinner sig 76,3 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, gädda, mört och nors fångats i sjön.

...

Läs mer i Wikipedia