Valt ämne

Wikipedia

Steninge glasbruk var ett glasbruk i Steninge (dåvarande Steningestrand), Steninge socken, Halmstads kommun. Glasbruket var i drift 1874-1917.

Alfred Bexell som då bodde på Fjelldalen i Harplinge socken köpte 1872 delar av en gård i Ly, Steninge socken med tillhörande markområden i Undars mosse. Detta område blev grunden när Bexell tillsammans med provinsialläkaren P.O. Sjöstrand och godsägaren Ludvig von Segebaden 1873 gick samman om att anlägga ett glasbruk vid Steningestrand. Bolagsordningen för Steninge Glasbruks AB fastställdes 17 oktober 1873. Bland de större aktietecknarna märkes Bexell, Sjöstrand, Ludvig von Segebaden och Sewerin Sjöstrand från Tranemo som 1874 flyttade till Steninge och blev glasbrukets förste disponent.

Glasbruket inköpte även 11/27 mantal från Hulabäck 2 i Steninge och torvlotter i Undars mosse av Steninge 1 & 2. Senare köptes även stora delar Hulabäck 1 & 3 i Steninge och Bökesgård i Harplinge socken. Glasbruket kom till en början

...

Läs mer i Wikipedia