Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Stadshus är en ofta centralt belägen byggnad som uppförts för en (större) stads förvaltning och representation.

Läs mer i Wikipedia