Valt ämne

Wikipedia

Ett småhus är en mindre byggnad som är avsett som bostad för ett enskilt hushåll eller som fritidshus. Småhus förekommer oftast i utkanten av städerna, i villaförorter, i mindre samhällen eller på landsbygden. I Sverige definieras småhus av Skatteverket som en byggnad med en eller två bostäder.

...

Läs mer i Wikipedia