Valt ämne

Wikipedia

Skrivareklippan är en mindre ö i inloppet till Varbergs hamn i Halland. Den har sitt namn efter Peder Skrivare, som var verksam i Varberg på 1500-talet och lär ha fått ön som förläning.

Peder Skrivare blev 1527 förvaltare av den mark som under reformationen drogs in från Nydala kloster nordost om Värnamo i Jönköpings län. Han sägs ha varit den som 1543 förrådde sin tidigare vän Nils Dacke för Gustav Vasas män.

År 2003 blev det fastslaget att ön ägs av Statens Fastighetsverk, sedan den förvaltats av kommunen under cirka 50 år.

På Skrivareklippan fanns fram till 1930-talet en fyr. Kanotklubben Bris i Varberg har under många år haft Skrivareklippan som samlingsplats. En sommarkväll med kanotklubben på "klippan" beskrivs av varbergsprofilerna Nils Holmström (musik) och Lennart Engström (text) i den stämningsfulla "Vals i bris".

Varbergs största gymnasieskola är döpt till Peder Skrivares skola. Den kallas i dagligt tal "PS-skolan" eller "PS" och är belägen

...

Läs mer i Wikipedia