Underordnande ämnen

Wikipedia

Rektor (från latinets rector 'styresman') är en titel för den högsta administrativa och pedagogiska ledaren för en utbildningsanstalt, till exempel en skola, förskola eller ett universitet.

Läs mer i Wikipedia