Valt ämne

Wikipedia

Skattagård är ett naturreservat i Vessige socken i Falkenbergs kommun i Halland. Det är 8,3 hektar stort och domineras av ekskog. Träden är vanligen omkring 100 år gamla. Tidigare var trakten dominerad av ljunghedar. Bland arter inom området finns atlantärgmossa

...

Läs mer i Wikipedia