Valt ämne

Wikipedia

Denna artikel handlar om sjuksköterskeyrket i olika delar av världen. Se även sjuksköterskor i Sverige

Sjuksköterska (svensk förkortning ssk), i Finland sjukskötare, är en profession inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterska är ett skyddat legitimationsyrke, vilket innebär att man behöver ha en reglerad högre utbildning och legitimation för att kalla sig sjuksköterska. Det akademiska huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad, vid somliga universitet och högskolor benämnt vårdvetenskap (engelska nursing). Omvårdnad har sedan 1970-talet utvecklats till ett självständigt akademiskt forsknings- och undervisningsområde. Sjuksköterskor arbetar ofta med hälso- och sjukvård vid sjukhus, inom primärvård och äldreomsorg. De kan också arbeta i skolor, företagshälsovård och läkemedelsindustrin, samt kan arbeta vid högskola eller universitet som universitets- och högskolelärare och forskare.

På sjukhus arbetar sjuksköterskan ofta

...

Läs mer i Wikipedia