Valt ämne

Wikipedia

Sjuhäradsbygden är en informell region i Sverige, som utgörs av en del av Västra Götalands län. Området är beläget i södra Västergötland med Borås som största stad.

Sjuhäradsbygden kallas ibland även "Boråsregionen", Knallebygden eller Södra Älvsborg, efter det tidigare Älvsborgs län. Benämningen Södra Älvsborg är dock flertydig och bland annat använder Västra Götalandsregionen en annan definition. Geografen Sten de Geer ligger bakom uttrycket Sjuhäradsbygden, vilket han lanserade 1919. Bygden hade 2010 cirka 185 000 invånare.

Läs mer i Wikipedia