Valt ämne

Wikipedia

Sjönevadsborg är en borgruin som ligger på en liten ö i Sjönevadssjön i Vessige socken i Falkenbergs kommun.

Borgen var ursprungligen 85 gånger 45 meter och täckete större delen av ön, vilken numera tillhör gården Amiralens. De gräsbevuxna inre vallen är en sluten cirkel som är 150 meter lång, 20 meter bred och fem meter hög. Den yttre vallen följer i stort strandkonturen. År 1953 genomfördes en arkeologisk provundersökning och fynd gjordes av järnslagg, krukskärvor och ben. Fynden daterades till vikingatid eller tidig medeltid.

I Kung Valdemars jordebok från 1231 kallas borgen "Scönäwats biargh", till vilken sju underliggande byar betalat skatt med 10 mark silver. På Jacob Langebeks karta baserad på Valdemars jordebok finnes en markering med namnet "Scönewatsburg". Borgens läge tyder på att den utgjort en befäst gård eller tillflyktsborg. Enligt äldre tradition skall en av Hallands fylkes-konungar ha bott på borgen.

Läs mer i Wikipedia