Valt ämne

Wikipedia

Sjömanshus var en institution avsedd för sjömän, som i Sverige upprättades genom det så kallade kofferdireglementet den 30 mars 1748 och en kunglig förklaring 1752.

Läs mer i Wikipedia