Valt ämne

Wikipedia

En sjöman är en person som arbetar ombord på ett fartyg. Inom örlogsflottan kallas manskapet för sjömän, vilket motsvarar soldater inom övriga delar av den militära organisationen.

...

Läs mer i Wikipedia