Valt ämne

Wikipedia

Ett seminarium kan vara en undervisningsform för att uppnå effektivt lärande eller ett forum, en mötesform, diskussion, där olika slutsatser kan dras och sedan prövas mot varandra. Undervisande organisationer, undervisningsanstalter, med uppgift att bilda kunskaper interaktivt i små grupper, eller bidra till fördjupning, kan ha ordet i sitt namn. Seminarier genomförs i regel av en seminarieledare eller coach, som använder sig av Sokrates dialog eller samtalskonst. Till skillnad från en lektion eller en föreläsning, förutsätts i regel att samtliga deltagare i seminariet är beredda att spela en aktiv roll.

Seminarium har också historiskt använts som beteckning för en utbildningsanstalt för blivande lärare inom förskolan, folkskolan och i viss mån inom flickskolan eller realskolan.

Ett seminarium som hålls via Internet eller liknande elektroniskt forum i stället för genom fysiskt sammanträde, kallas ofta för webbinarium.

...

Läs mer i Wikipedia