Valt ämne

Wikipedia

Salmonella är ett variationsrikt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae. De stavformiga bakterierna är uppkallade efter den amerikanske bakteriologen och veterinären D.E. Salmon (1850–1915).

Salmonella delas in i två arter, Salmonella bongori och Salmonella enterica. Salmonella bongori har främst setts hos reptiler men vid några tillfällen har den observerats hos människor. Salmonella enterica delas ytterligare in i sex stycken underarter; fem av underarterna ses, liksom Salmonella bongori, främst hos kallblodiga djur. Underarten enterica av Salmonella enterica (dvs Salmonella enterica enterica) är den som förekommer i tarmen hos varmblodiga djur och den sprids till människor genom den fekal-orala smittvägen. Hittills har man identifierat fler än 2 600 serotyper av Salmonella, varav 99 % tillhör arten Salmonella enterica.

Infektioner orsakade av Salmonella kan

...

Läs mer i Wikipedia