Valt ämne

Wikipedia

Pansartrupper kallas det truppslag som använder tunga pansarfordon. De kan organiseras inom pansararméer och pansarfördelningar och innehåller då alla truppslag, men med stridsvagnsförbanden som själva kärnan.

Idén utvecklades under första världskriget av Charles de Gaulle i Frankrike, Basil Liddell Hart i England och Heinz Guderian i Tyskland. Tyskarna hade nått längst 1939, och det var deras pansartrupper som i början av andra världskriget genomförde Adolf Hitlers blixtkrig.

I Sverige bildades pansartrupper genom 1942 års försvarsbeslut, då regementena I2, K2, I10 och I9 ombildades till pansarregementena P1, P2, P3 och P4. Ett antal stridsvagnar hade anskaffats redan före första världskriget och försöksutbildning bedrevs med dessa vid Svea livgarde. Efter 1925 organiserades en stridsvagnsbataljon vid I2, och 1936 års försvarsbeslut innebar att en stridsvagnsbataljon skulle inrättas vid vardera I9 och I10.

Efter 1942 skedde en snabb utveckling med i huvudsak

...

Läs mer i Wikipedia